Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Διασώσεις από την Π.Υ - 07/01/2020


Διάσωση 10 ατόμων από την ΕΜΑΚ  από οικίες στο χωριό Καλαβασός όταν η στάθμη των όμβριων υδάτων ανέβαινε επικίνδυνα. Επίσης διάσωση ατόμου εγκλωβισμένου σε ακινητοποιημένο όχημα εντός όμβριων υδάτων.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”