Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Συναντήσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με Δήμους και Κοινοτικές αρχές. - 28/05/2017

Με πρωτοβουλία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με Δήμους και Κοινοτικές αρχές στην παρουσία και άλλων Υπηρεσιών όπως Τμήμα Δασών, Επαρχιακών Διοικήσεων, Ταμείου Θήρας, Αστυνομίας και Πολιτικής Άμυνας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Σκοπός των συναντήσεων ήταν η συνεργασία των Δήμων και Κοινοτήτων σε θέματα πρόληψης και κατάσβεσης Αγροδασικών πυρκαγιών.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”