Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Ψυχολογική στήριξη της κυπριακής αποστολής που ανταποκρίθηκε στις πυρκαγιές της Ελλάδας - 09/08/2018


Στα πλαίσια συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα και συνεργαζόμενους φορείς και λαμβανομένου υπόψη την ήδη υπάρχουσα ψυχολογική φόρτιση από την ολική καταστροφή που έζησε η αποστολή βοήθειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 9 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ συνάντηση μελών της αποστολής με μέλος (κλινική ψυχολόγο) της ομάδας ψυχολογικής αποσυμπίεσης του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου σε μια συνεργασία που υπάρχει με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ψυχολογική αποσυμπίεση του προσωπικού πρώτης γραμμής. Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα ψυχολογική πίεση που αντιμετώπισαν τα μέλη μας και την πρωτόγνωρη εμπειρία ως την μεγαλύτερη καταστροφή σε πυρκαγιά αλλά και τα πιθανά μελλοντικά συμβάντα που πιθανόν να κληθούν να αντιμετωπίσουν κρίνεται ως αναγκαίο μέτρο στήριξης των μελών μας.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”