Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση δοκίμων πυροσβεστών - 28/01/2020


Πρακτική εξάσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε πετροχημικά υλικά  από τους δόκιμους πυροσβέστες στο εκπαιδευτικό κέντρο Γιώργου Γιακουμή  στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”