Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Συνεργασία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με Πανεπιστήμιο Κύπρου – Πρόγραμμα ΚΟΙΟΣ - 02/04/2017 11:43:53 πμ

Ενημέρωση του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη σε εκδήλωση που έγινε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με το Πανεπιστήμιο μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ΚΟΙΟΣ.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”