Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Αιμοδοσία Δοκίμων Πυροσβεστών - 20/12/2019


Για κοινωφελή σκοπό οι Δόκιμοι πυροσβέστες μας συμμετέχουν στην αιμοδοσία η οποία  διεξάγεται  σήμερα όπως και κάθε χρόνο τέτοια περίοδο στην Αστυνομική Ακαδημία.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”