Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Επανεκπαίδευση Εθελοντών - 28/04/2018


Επανεκπαίδευση 40 Κυνηγών Εθελοντών Πυροσβεστών του σώματος «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ» της Κ.Ο.Κ.&Δ.Α.Ζ. Τμήμα Λάρνακας σε θέματα αντιμετώπισης αγροδασικών πυρκαγιών. Η επανεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στον σταθμό της ΕΜΑΚ ΚΟΦΙΝΟΥ.  Η εκπαίδευση συνεχίζεται φέτος με επιπρόσθετους 30 νέους εθελοντές. Η εθελοντική ομάδα θα διαθέτει φέτος μηχανοκίνητο εξοπλισμό 5 Φορητών Πυροσβεστικών Μονάδων (Φ.Π.Μ)  από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους των χωριών Αγγλισίδων , Καλού Χωριού, Τερσεφάνου, Κοφίνου και Μενεού. 
Εκπαίδευση σημαίνει ασφάλεια. Ευχαριστούμε τους Εθελοντές.Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”