Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Eργαστήριο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) με τη συμμετοχή της Κύπρου - 07/08/2019


Εκπρόσωποι από 17 ευρωπαϊκές χώρες μοιράστηκαν ιδέες και καλές πρακτικές σχετικά με την ετοιμασία και εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων υποστήριξης της πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας (INSSPs), ενώ ανέλυσαν ένα εικονικό σενάριο πυρηνικού/ραδιολογικού επεισοδίου κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα.
Το περιφερειακό εργαστήριο, το οποίο στόχευε στην ενίσχυση του συντονισμού της υλοποίησης ολοκληρωμένων σχεδίων στήριξης της πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας (INSSPs) στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Το εργαστήριο στηρίχθηκε σε ένα πιλοτικό έγγραφο στο οποίο οι 31 συμμετέχοντες κατέγραψαν τις εθνικές τους συνθήκες πυρηνικής ασφάλειας ενώ συζήτησαν σενάρια εικονικών καταστάσεων πυρηνικής κρίσεως. Το Κυπριακό έγγραφο/προσχέδιο INSSP ετοιμάστηκε από την αρμόδια Αρχή, που είναι το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας τα οποία εμπλέκονται στο θέμα της πρόληψης, εντοπισμού, ανταπόκρισης/διαχείρισης και αποκατάστασης των επιπτώσεων ραδιολογικών/ραδιενεργών κρίσεων.
Οι χώρες που συμμετείχαν στο εργαστήριο ήταν: Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Γεωργία, Λετονία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Τουρκία και Ουκρανία. Περισσότερο από τα δύο τρίτα των πιο πάνω χωρών έχουν αναπτύξει ή βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός INSSP μαζί με τον ΔΟΑΕ.
Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης της πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας ( INSSP) παρέχει από τον ΔΟΑΕ στα κράτη, κατόπιν αιτήματος, ένα συστηματικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αναθεώρηση των υφιστάμενων καθεστώτων πυρηνικής/ραδιολογικής ασφάλειας και τον εντοπισμό τομέων στους οποίους θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Τα Σχέδια υπογραμμίζουν επίσης τη βοήθεια που απαιτείται για τη στήριξη της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου καθεστώτος πυρηνικής/ραδιολογικής ασφάλειας, όπως περιγράφεται στη έκδοση του ΔΟΑΕ "Θεμελιώδεις Αρχές Πυρηνικής Ασφάλειας". Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προσφέρει τακτικά περιφερειακά εργαστήρια σχετικά με την υλοποίηση των INSSPs, με το επόμενο να είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2019 στο Ντακάρ της Σενεγάλης.
Στο Βουκουρέστι, οι συμμετέχοντες πρότειναν και συζήτησαν καινοτόμες ιδέες και ιδέες που βασίζονταν στην πραγματική τους εμπειρογνωμοσύνη, καθώς συζητούσαν και ανέλυαν το υποθετικό σενάριο πυρηνικού/ραδιολογικού επεισοδίου.
Η «Ανάλυση ενός υποθετικού σεναρίου μας επιτρέπεται να κατανοήσουμε πλήρως πως το πλαίσιο ενός INSSP βοηθά για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μιας απειλής πυρηνικής/ραδιολογικής κρίσεως», δήλωσε η συμμετέχουσα στο εργαστήριο Angela Sidorencu, Ανώτερη Ειδικός στον Εθνικό Οργανισμό Ρυθμίσεως Πυρηνικών και Ακτινολογικών Δραστηριοτήτων της Μολδαβίας. "Η βήμα προς βήμα ανάλυση μέσα από την συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση του σεναρίου με τους αντίστοιχους μου από άλλες χώρες ήταν πολύ χρήσιμη για να προσδιορίσω σε ποιον να απευθυνθώ για βοήθεια αν χρειαστεί".
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που βασίστηκε σε σενάρια, οι συμμετέχοντες εντόπισαν κοινές προκλήσεις στην περιοχή και δραστηριότητες, έργα και στρατηγικές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των αναγκών για πυρηνική/ραδιολογική ασφάλεια .
"Σε περιφερειακό επίπεδο, δεν μοιραζόμαστε μόνο σύνορα, αλλά μοιραζόμαστε παρόμοιες προκλήσεις", δήλωσε ο Rodin Traicu, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Πυρηνικών Δραστηριοτήτων της Ρουμανίας, που φιλοξένησε το Εργαστήριο. "Η διαδικασία των INSSPs μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τα δυνατά σημεία και να χαρτογραφούμε τις δυνατότητες και τα κενά στην περιοχή, για τα οποία ενημερώνονται οι αρμόδιες Αρχές και λαμβάνονται υπόψη για τις μελλοντικές δραστηριότητες".
Τέτοια ευρήματα βοηθούν επίσης τον ΔΟΑΕ να προσαρμόσει την πυρηνική του υποστήριξη για τις περιφερειακές ανάγκες, δήλωσε ο Juan Carlos Lentijo, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Προϊστάμενος του Τμήματος Πυρηνικής και Γενικής Ασφάλειας του ΔΟΑΕ.
"Τα Ειδικά για κάθε χώρα INSSPs καθοδηγούνται με τη βοήθεια του IAEA σε τομείς που κυμαίνονται από την ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου μέχρι την αναβάθμιση της φυσικής προστασίας και τη δημιουργία δυνατοτήτων ανίχνευσης και αντίδρασης, όπως ζήτησαν τα κράτη μέλη", ανέφερε ο κ. Lentijo. "Οι χώρες που χρησιμοποιούν τα INSSPs έχουν ενισχύσει τις εθνικές τους δυνατότητες πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας και αυτοί οι τοπικοί πόροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη βιώσιμων περιφερειακών δυνατοτήτων".
Το Κυπριακό έγγραφο/προσχέδιο INSSP και οι συνθήκες πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας που επικρατούν σήμερα στην Κύπρο αναλύθηκαν από το Βοηθό Διευθυντή (Ε) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεωνίδα Λεωνίδου.Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”