Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


"HORIZON 2020" - 24/02/2020


Επενδύοντας αδιάλειπτα στο στόχο για αναβάθμιση, εξέλιξη και εκσυγχρονισμό έναντι των προκλήσεων στη σύγχρονη κοινωνία η Πυροσβεστική Υπηρεσία συμμετέχει πλέον ως εταίρος σε 2 ανταγωνιστικά έργα "HORIZON 2020" που αφορούν την έρευνα και καινοτομία με την εμπλοκή πέραν των 30 φορέων από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συγκεκριμένα έργα με τα ακρωνύμια "RESPOND Α" και "EMERALD" επικεντρώνονται σε επιδείξεις και σύγχρονες λύσεις με συστήματα τεχνολογικής ετοιμότητας, με τη χρήση έξυπνων τεχνολογικών εργαλείων αξιολόγησης, βάση του καθορισμού αναγκών για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών, εκτίμησης, ενίσχυσης και βελτίωσης υφισταμένων εργαλείων για την αντιμετώπιση, έγκαιρη προειδοποίηση και περιορισμό του κινδύνου, που θα συνδέσει το χώρο της επιστήμης της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας με τις νέες επαγγελματικές πρακτικές για τους πρώτους ανταποκριτές, (First Responders) με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της όποιας έκτακτης ανάγκης προκύψει στη σύγχρονη κοινωνία.Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”