Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Άσκηση σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών ιδιωτικής εταιρείας στην Επαρχία Λάρνακας. - 18/04/2018


Σημερινή άσκηση που πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών ιδιωτικής εταιρείας στην Επαρχία Λάρνακας. Η άσκηση διεξήχθηκε βάση Σχεδίων Δράσης που διαθέτει η Πυροσβεστική Υπηρεσία και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία . Ευχαριστούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς επίσης το προσωπικό και την εταιρεία για την άψογη συνεργασία.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”