Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Το Τμήμα Μηχανογράφησης άρχισε τη λειτουργία του το 2002, έχει σαν έδρα του το Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από δυο άτομα.

Στόχος του Τμήματος είναι η μηχανογράφηση όλων, αν είναι δυνατόν, των εργασιών των τμημάτων και σταθμών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπως επιστολές, έντυπα κ.τ.λ. ώστε να απλοποιηθεί και να απλουστευθεί η διεκπεραίωση τους και έτσι να εξοικονομηθεί χρόνος, χρήμα… και χαρτί!

Ευθύνες


Το Τμήμα Μηχανογράφησης επιτελεί σημαντικό έργο αφού είναι υπεύθυνο για την:

1. Ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη όλων των λογισμικών προγραμμάτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα οποία χρειάζονται για την διεκπεραίωση εργασιών της υπηρεσίας.
2. Εγκατάσταση, επιδιόρθωση και συντήρηση όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και server της Πυροσβεστικής.
3. Εξασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου της Υπηρεσίας.
4. Ετοιμασία ορθών Στατιστικών Μελετών και την Ανάλυση Επεισοδίων.
5. Υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων με υλικό και πληροφορίες για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του.
6. Έλεγχο, συντήρηση, ενημέρωση και αναβάθμιση τόσο της εσωτερικής, όσο και της διαδικτυακής ιστοσελίδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.