Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Άσκηση "ΛΑΙΛΑΠΑ 2017" - 20/05/2017

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 16 Μαϊου η τελική φάση της άσκησης κατάσβεσης Αγροδασικής πυρκαγιάς με την επωνυμία "ΛΑΙΛΑΠΑ 2017" στην ορεινή περιοχή Λεμεσού μεταξύ των χωριών Τριμίκλινη – Κουκά – Μονιάτη. Στην άσκηση έλαβαν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εθελοντικές ομάδες με την χρήση εναέριων και επίγειων μέσων. Βασικοί στόχοι της άσκησης ήταν η εκπαίδευση και δοκιμασία του ανθρώπινου δυναμικού όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και η εφαρμογή των Ειδικών Εθνικών Σχεδίων Δράσης. Στην άσκηση έλαβαν μέρος 45 μηχανοκίνητα οχήματα, 9 εναέρια μέσα και πέραν των 200 ατόμων.








Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”