Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ και ΛΟΧΙΩΝ - 26/04/2018


Εκπαίδευση ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ και ΛΟΧΙΩΝ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευμένα στελέχη της ΕΜΑΚ και αποσκοπεί στις σωστές και ασφαλείς διαδικασίες για ανασύρση τραυματιών απο χαράδρα.

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”