Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Μέρα Κοινωνικής προσφοράς - 13/04/2020


Μέρα Κοινωνικής προσφοράς. Δόκιμοι Πυροσβέστες μας επισκέφθηκαν στις 6 Μαρτίου μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων κοινωνικής προσφοράς το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας <ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ>. Βοηθήσαν στην αρχειοθέτηση , τακτοποίηση εγγράφων και καθάρισμα κήπου. Άτομα  της ομάδας των Δοκίμων πυροσβεστών μας  είναι πλέον και μέλη της ομάδας εθελοντών του ιδρύματος και βοηθούν και στον ελεύθερο τους χρόνο σ´αυτό τον θεάρεστο σκοπό !
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”