Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Μετεο-συναντηση - 27/08/2018


Πραγματοποιήθηκε ψες στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ συνάντηση με τους φίλους του καιρού. Στην συνάντηση παρόν και οι Διευθυντές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Μετεωρολογίας. Κατά την συνάντηση έγινε ενημέρωση των φίλων του καίρου στα θέματα πρόβλεψης και αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς επίσης και μέτρων πρόληψης.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”