ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γραφείο Κίνησης


    Ελέγχει και καταγράφει τις κινήσεις όλων των πυροσβεστικών και επιτελικών οχημάτων, τις εκδόσεις καυσίμων και διατηρεί αρχείο για τη συντήρηση και επιδιόρθωση των οχημάτων και της εξάρτησης.
    Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των αδειών οδήγησης κυκλοφορίας και των ασφαλειών των προσωπικών οχημάτων των πυροσβεστών.
    Επίσης εκδίδει τις υπηρεσιακές άδειες οδήγησης των νέων οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων.
_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Διακαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου