Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών σε εργασιακούς χώρους - 20/05/2020


Φροντίζουμε επιμελώς, τον χώρο εργασίας μας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Γιατί η ασφάλειά μας είναι προσωπική υπόθεση!
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”