Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Μήνυμα προς την Π.Υ. - 11/04/2020


ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΜΗΝΥΜΑ το οποίο στάληκε στην επίσημη σελίδα fb της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Είναι αυτή η συμπάθεια και αγάπη του κόσμου που δίνει δύναμη στα μέλη μας να εργάζονται με αυτοθυσία και αυταπάρνηση.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”