Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Παραχώρηση προσωπικών μασκών στους πυροσβέστες - 04/05/2020


Λόγω της πανδημίας και του κίνδυνου μόλυνσης το μελών μας στη βάση των καθηκόντων τους για παροχή βοήθειας προς το κοινό, με ιδιωτική πρωτοβουλία ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Γιώργος Κάρουλας και το Support CY παρέδωσαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ατομικές μάσκες προστασίας (500 και 300 αντιστοίχως).

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”