Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Αυτοδύτες ΕΜΑΚ - 05/06/2020


Με τους Αυτοδύτες της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Έπεται η συνέχεια...
With EMAK Divers ( D.R.S.U) Disaster Response Special Unit of Cyprus Fire Service. Coming up soon....
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”