Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Αξιέπαινες πρωτοβουλίες - 03/05/2020


Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία που Πυροσβέστη 2779 Περικλή Σάββα. Ο διάδρομος του Πυροσβεστικού Σταθμού Πύλης Πάφου κοσμείται από ιστορικές και σημαδιακές φωτογραφίες των δραστηριοτήτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”