Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση ΕΜΑΚ - 21/02/2020


3η σειρά εκπαίδευσης των μελών της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε ειδικές διασώσεις  ορεινών περιοχών. Τα μέλη μας δοκιμάζουν τις ικανότητες και τις αντοχές τους κάτω από δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”