Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Έργο ΗΡΩΝ - 17/01/2020


H ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΣΩ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ, ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΉΡΩΝ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΝΤΕRREG V-A 2014-2020 GR-CY ΠΟΣΟ €430,000 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ THN ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟΥ ΠΥΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 ΜΕΤΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Π.Υ. ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020.Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”