Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


rescEU 29.05.20 - 29/05/2020


Τα τελευταία χρόνια, ακραίες καιρικές συνθήκες και νέες απειλές δυσχεραίνουν την ικανότητα αλληλοβοήθειας των κρατών μελών όλο και περισσότερο, ειδικά όταν αρκετά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα την ίδια καταστροφή. Στις περιπτώσεις όπου τα διαθέσιμα μέσα είναι λίγα ή ανύπαρκτα, το πρόγραμμα rescEU παρεμβαίνει συμπληρώνοντας τις δυνατότητες για την αντιμετώπιση καταστροφών στην Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να προετοιμαστεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών ενόψει της θερινής περιόδου, ενισχύει περαιτέρω τον ευρωπαϊκό εναέριο πυροσβεστικό στόλο στο πλαίσιο του προγράμματος rescEU. Με την επένδυση αυτή, ο στόλος rescEU το 2020 θα αποτελείται συνολικά από 13 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ και θα βρίσκονται υπό την επιχειρησιακή ευθύνη των κρατών μελών της ΕΕ.
Ικανότητες εναέριας αντιμετώπισης πυρκαγιών του rescEU
- Η ΕΕ χρηματοδοτεί επτά κράτη μέλη της ΕΕ για να διαθέσουν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερά τους για τον εξοπλισμό του πυροσβεστικού στόλου του rescEU το 2020· έτσι ο εναέριος στόλος θα είναι έτοιμος να συνδράμει και άλλες χώρες όταν και εφόσον χρειαστεί.
- Το αποθεματικό πυροσβεστικών μέσων του rescEU αποτελείται από πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχουν θέσει στη διάθεσή του τα ακόλουθα κράτη μέλη: Κροατία (2), Κύπρος (2), Γαλλία (1), Ελλάδα (2), Ιταλία (2), Ισπανία (2) και τέλος 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 6 πυροσβεστικά ελικόπτερα από τη Σουηδία.
Προπαρασκευαστικά μέτρα και μέτρα παρακολούθησης για την περίοδο δασικών πυρκαγιών 2020
- Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ (ΚΣΑΕΑ) θα παρακολουθεί την εξέλιξη των πυρκαγιών και θα διατηρεί στενή επαφή με τις αρχές της εκάστοτε πληττόμενης χώρας.
Προπαρασκευαστικά μέτρα και μέτρα παρακολούθησης για την περίοδο δασικών πυρκαγιών 2020
- Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ (ΚΣΑΕΑ) θα παρακολουθεί την εξέλιξη των πυρκαγιών και θα διατηρεί στενή επαφή με τις αρχές της εκάστοτε πληττόμενης χώρας.
- Εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες και εργαλεία παρακολούθησης, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), παρέχουν επισκόπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένων τα οποία προέρχονται από τα εθνικά προγράμματα δασοπυρόσβεσης
- Τακτικές συναντήσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη που συμμετέχουν στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ πριν και κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση ετοιμότητας κάθε κράτους και τους κινδύνους πυρκαγιάς.
- Η υπηρεσία δορυφορικής χαρτογράφησης έκτακτης ανάγκης του προγράμματος Copernicus της ΕΕ μπορεί να ενεργοποιηθεί για τη χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών.
Οι δραστηριότητες αυτές είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε να δοθεί έμφαση στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη συμβολή της ευρωπαϊκής αρωγής στα κράτη μέλη πριν και κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής. Σας προσκαλούμε να κοινοποιήσετε και να μοιραστείτε το υλικό της καμπάνιας επικοινωνίας μας - το οποίο θα βρείτε συνημμένο στο παρόν μέιλ – στις ιστοσελίδες και τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεστε καθώς επίσης και σε έντυπα μέσα. Στόχος μας είναι να παράσχουμε όσο το δυνατόν πιο ενδελεχή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση στο κοινό.

  
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”