Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Παραλαβή Τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου πυροσβεστικού όχηματος - 03/09/2020


Παραλήφθηκε σήμερα στη Λεμεσό Τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο  πυροσβεστικό όχημα μέγιστου ύψους επέκτασης 60 μέτρων το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς διάσωσης και κατάσβεσης πυρκαγιών σε ψηλά κτίρια. Παρόλο που τα ψηλά κτίρια διαθέτουν κατόπιν συστάσεων μας αυτονομία πυρόσβεσης αλλά και εξασφάλιση μέσων διαφυγής η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου με τη βοήθεια του Κράτους ετοιμάζεται και εκσυγχρονίζεται στη βάση των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται στον τόπο μας.
H αγορά και προμήθεια του συγκεκριμένου Πυροσβεστικού Οχήματος συγχρηματοδοτείται με το ποσό των €430,00 από το έργο « Ήρων» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΙΝΤΕRREG V-A 2014-2020 Eλλάδα – Κύπρος, κατόπιν πολλών προσπαθειών, διαβουλέυσεων, συναινέσεων, συμφωνιών με διάφορους  αρμόδιους φορείς, σε συνεργασία πάντοτε με το Π.Σ. Σώμα Ελλάδος με πρωτεύοντα στόχο την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση για βοήθεια στο κοινό στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”