Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Ο πολυδιάστατος επιχειρησιακός ρόλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου - 23/06/2020


Ο πολυδιάστατος επιχειρησιακός ρόλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

[<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oXEve1ampM4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>]
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”