Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Εξαιρετικές εναέριες ρίψεις πυροσβεστικού κατασβεστικού υλικού - 18/06/2020


Εξαιρετικές εναέριες ρίψεις πυροσβεστικού κατασβεστικού υλικού κατά την διάρκεια εξέλιξης πυρκαγιάς από τα εναέρια μέσα που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία.

[<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ev4hY91TKW8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>]
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”