Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου - 10/09/2020


Εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου με θέμα Radiological Crime Scene Management 
Ο στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ικανοτήτων των μελών, σε ανταπόκριση σε σκηνές με παρουσία ή υποψία παρουσίας ραδιολογικού ή πυρηνικού παράγοντα καθώς και σε αξιολόγηση και αξιοποίηση τεκμηρίων και δειγμάτων από τέτοιες σκηνές ή/και περιστατικά.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”