Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προβολή του έργου της Υπηρεσίας, την ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τα σοβαρά επεισόδια που ανταποκρίνεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη διαφώτιση του κοινού για θέματα πυρασφάλειας. Επίσης, έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.