Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

'Επεσαν εν ώρα καθήκοντοςΥπαστυνόμος Ανδρέας Παπαδόπουλος: Γενήθηκε στην Αμμόχωστο στις 24 Απριλίου του 1967. Εντάχθηκε στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας την 1η Δεκεμβρίου του 1990. Υπηρετούσε στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). Έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στις 11 Ιουλίου 2011.


Λοχίας 74 Βασίλης Κρόκος: Γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 12 Σεπτεμβρίου του 1982. Εντάχθηκε στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 14 Μαΐου του 2007. Υπηρετούσε στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). Έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στις 11 Ιουλίου 2011.Λοχίας 2446 Σπύρος Τταντής: Γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 25 Ιουλίου του 1973. Εντάχθηκε στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 3 Σεπτεμβρίου του 2001. Υπηρετούσε στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). Έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στις 11 Ιουλίου 2011.Λοχίας 3311 Γιώργος Γιακουμής: Γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 7 Νοεμβρίου του 1980. Εντάχθηκε στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 3 Σεπτεμβρίου του 2001. Υπηρετούσε στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). Έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στις 11 Ιουλίου 2011.Λοχίας 3520 Παναγιώτης Θεοφίλου: Γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 21 Μαρτίου του 1981. Εντάχθηκε στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 7 Ιανουαρίου του 2008. Υπηρετούσε στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). Έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στις 11 Ιουλίου 2011.Λοχίας 4829 Αδάμος Αδάμου: Γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 7 Οκτωβρίου του 1976. Εντάχθηκε στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 3 Σεπτεμβρίου του 2001. Υπηρετούσε στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). Έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στις 11 Ιουλίου 2011.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”