Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής κεριών - 26/07/2019


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε από τις 04:20 σε πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής κεριών στην βιομηχανική περιοχή Αλάμπρας. Ανταποκρίθηκαν οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λευκωσίας με 5 συνολικά στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Η Π.Υ μετά από πολλές προσπάθειες και κινδύνους κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά χωρίς να επεκταθεί σε γειτνιάζοντα εργοστάσια.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”