Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Η Αποθήκη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελείται από το Τμήμα Πυροσβεστικής Εξάρτυσης, Υδροστομίων, Ιματισμού, Αναπνευστικών Συσκευών, Ασυρμάτων και Εξαρτημάτων Οχημάτων. Τηρεί βιβλία και μητρώα απογραφής και φροντίζει για την προμήθεια τοποθέτηση, έκδοση., επιδιόρθωση, συντήρηση, αντικατάσταση και απόσυρση όλης της Πυροσβεστικής εξάρτυσης και οχημάτων, ιματισμού εξαρτημάτων, ασυρμάτων, καταναλωτικών αγαθών και υδροστομίων με τα σχετικά έντυπα και διαδικασίες σύμφωνα με τους κανονισμούς αποθηκών.