Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του έργου «Πλημμυρίς» - Κοινή στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται απο πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω της Κλιματικής Αλλαγής. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασίας INTERREG – Ελλάδας Κύπρου, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Πολιτική Άμυνα της Κύπρου ως επικεφαλής εταίρος και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Το έργο «Πλημμυρίς» αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση κοινών επεμβάσεων αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπιστικών καταστροφών, με έμφαση στις πλημμύρες. Αφορά συγκεκριμένα στην προμήθεια οχημάτων, εξοπλισμού και αντλιών για πλημμύρες, την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων – υδροφόρων και διάσωσης, καθώς και κοινές εκπαιδεύσεις προσωπικού, ανταλλαγή καλών πρακτικών και διεξαγωγή κοινών ασκήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «Πλημμυρίς» ανέρχεται περίπου στις 910 χιλιάδες ευρώ, από τις οποίες οι περίπου 773 χιλιάδες ευρώ προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα υπόλοιπα από τον εθνικό προϋπολογισμό Ελλάδας και Κύπρου.

Το έργο άρχισε τον Ιούλιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023.
Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν διαχρονική και θεσμοθετημένη συνεργασία που έχει ενδυναμωθεί ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Μπορείτε να τις επισκεφθείτε ακολουθώντας τους πιο κάτω συνδέσμους : 


Η Ιστοσελίδα μας
www.plimmiris.eu
Facebook Page
https://www.facebook.com/plimmiris