Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Leonardo Da Vinci


“SAFED”


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενδύοντας αδιάκοπα στον πρωτεύοντα Στρατηγικό της Στόχο για την Αποτελεσματική Λειτουργικότητα και Αξιοπιστία της, βρίσκεται σε θέση να ανακοινώσει επίσημα ότι έχει εγκριθεί η συμμετοχή της στο έργο "SAFED", μετά από υποβολή αίτησής της, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+. Στο έργο "SAFED" συμμετέχουν πυροσβεστικά σώματα/φορείς, καθώς και πανεπιστημιακά ιδρύματα/σχολές από Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο και οι δράσεις του θα επικεντρωθούν κυρίως σε ανταλλαγή γνωστικών πυροσβεστικών αντικειμένων – θεμάτων και πρακτικών, που θα επιλεγούν βάση των αναγκών της κάθε χώρας/εταίρου. Διάρκεια έργου 2 χρόνια (Νοέμβριος 2018 – Νοέμβριος 2020).
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”