Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Προσφορά εθελοντικής εργασίας από δόκιμους πυροσβέστες, της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών. Ευχαριστούμε θερμά για την εθελοντική εργασία σας Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου - Cyprus Fire Service και Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας









Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης