Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Διασυνοριακή Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013


ΑΝΛΥΠΑΠ


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου συμμετέχει στο έργο με ακρωνύμιο ΑΝ.Λ.Υ.Π.Α.Π το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 http://www.greece-cyprus.eu/.

Το έργο «Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών και Υποδομών Προστασίας Ατυχημάτων Πλοίων» με ακρωνύμιο «ΑΝ.Λ.Υ.Π.Α.Π» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής» και συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο 6 «Ενίσχυση ασφάλειας περιοχής». Το έργο υλοποιείται από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ως Επικεφαλής Εταίρος, το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου ως εταίρος 2, το Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ως εταίρος 3 και την Αστυνομία Κύπρου ως εταίρος 4.

Έχει συνολικό προϋπολογισμό €2.010.000,00, από τα οποία στη Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου αφορά το ποσό €755.739,89, στο Λιμενικό Ταμείου Ρεθύμνου €549.399,24, στο Λιμενικό Ταμείου Πάτμου το ποσό των €204.040,02 και τέλος στην Αστυνομία Κύπρου το ποσό €500.820,85.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%.

Δράσεις

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου έχει ως δράσεις την αγορά Αντλιοφόρου Πυροσβεστικού Οχήματος 6 χ 4 για μεταφορά 8000 λίτρων νερού και 2000 λίτρων αφρογόνου υγρού, για πυρόσβεση υγρών καυσίμων σε πλοίο ή και ψύξη σε περίπτωση πυρκαγιάς σε πλοίο, την αγορά Αντλιόφορου Πυροσβεστικού Όχηματος 4χ2 χωρητικότητας 1000 λίτρων νερού, μικρών διαστάσεων για εύκολη διακίνηση εντός του λιμανιού, την αγορά 60 Αναπνευστικών Συσκευών Θετικής Πίεσης Ανοικτού Κυκλώματος SCBA-SELF contained Breathing Apparatus με τα παρελκόμενα τους και 130 κύλινδρα, για έρευνα και διάσωση και επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε πλοία, την αγορά 6 Καμερών Θερμικής Απεικόνισης, για έρευνα και διάσωση σε πλοία, την αγορά 1 σετ υδραυλικών εργαλείων αποπαγίδευσης και υδραυλικών διαστολέων αποπαγίδευσης ,για αποπαγίδευση προσώπων σε πλοία και την αγορά 30 Αυλών εδάφους προστατευτικής νεροκουρτίνας, για περιορισμό νέφους εξατμίσεων χημικών από φορτία πλοίων.

Το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου έχει ως δράση να καλύψει τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των παραλιακών χώρων του Λιμένα Ρεθύμνου. Το Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ανέλαβε την υλοποίηση εργολαβίας έργου κατασκευής για τη θωράκιση του κρηπιδότοιχου Λιμένα Σκάλας Πάτμου και η Αστυνομία Κύπρου προέβηκε στην αγορά εξοπλισμού Αστυνομίας και συγκεκριμένα Μοτοσυκλέτες Μεγάλου Κυβισμού

Στόχος

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της προσπελασιμότητας των περιοχών εφαρμογής καθώς και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από την υιοθέτηση των αρχών ασφάλειας και βελτίωσης των λιμενικών υποδομών. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της κρουαζιέρας και της διακίνησης των εμπορευμάτων στην περιοχή, η τουριστική ανάπτυξη καθώς και η βελτίωση των επιβατικών μεταφορών στις νησιώτικες περιοχές.

Ειδικότερο στόχο αποτελεί η ενίσχυση της ασφάλειας στις περιοχές εφαρμογής συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προσέλκυση ολοένα και μεγαλύτερου ενδιαφέροντος των φορέων της βιομηχανίας της κρουαζιέρας και του τουρισμού.

Επιπρόσθετοι στόχοι του έργου αφορούν:

Α. Στη μεταφορά τεχνογνωσίας & συστημάτων για τη βελτιστοποίηση των ενεργειών των Φορέων Διοίκησης των εμπλεκομένων λιμένων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και βιώσιμης διαχείρισης κρίσεων,

Β. Στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των συμμετεχόντων φορέων και στην αναβάθμιση του ρόλου τους μέσα από την εξειδίκευσή τους σε θέματα ασφάλειας των λιμενικών υποδομών
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”