Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ακόμα μία διάσωσή ζώου (γάτου) πραγματοποίησαν τα μέλη μας ( ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου) προ ημερών από πηγάδι βάθους 13 περίπου μέτρων σε χώρο νεοανεγειρόμενης οικοδομής στο Δήμο Λευκάρων. Διευκρινίζεται ότι η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε διασώσεις ζώων (γάτων) πραγματοποιούνται νοούμενου. ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μελών μας και όταν το ζώο είναι παγιδευμένο και η φυσική του μετακίνηση είναι αδύνατη.
Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό βίντεο