Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Ανακοινώσεις


Συνάντηση του Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τις Ηγεσίες της Πολιτικής Προστασίας Ελλάδος και του Πυροσβεστικού Σώματος - 26/07/2017


Συνάντηση του Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα στις 25/07/2017 για θέματα συνεργασίας με Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ελλάδος και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια Διακρατικής συμφωνίας για συνεργασία και ο Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνόδευε τον Έντιμο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου και τον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου.
Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”