Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Επικοινωνία

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ακαδημίας 12 , 2330 Λακατάμια, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22-802424 Φαξ: 22-802464

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cyprusfireservice@fs.gov.cy

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Γραφείο Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
22-802401
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
22-802415
Γραφείο Συντονισμού Επιχειρήσεων
22-802488
Πυρασφάλεια (άδειες οικοδομών, τελικές εγκρίσεις, συμβουλές)
22-802409
Λογιστήριο
22-802430
Αρχείο
22-802426
Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων
22-802422
Αποθήκη (Αγορά Υδροστομίων)
22-802490
Γραφείο Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
22-802455
Πυροσβεστική Υπηρεσία ΚύπρουΑν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”