Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Αποθήκη - Εραστήρια


    Η Αποθήκη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελείται από το Τμήμα Πυροσβεστικής εξάρτυσης, Υδροστομίων, Ιματισμού, Αναπνευστικών Συσκευών, Ασυρμάτων και Εξαρτημάτων Οχημάτων.

    Τηρεί βιβλία και μητρώα απογραφής και φροντίζει για την προμήθεια τοποθέτηση, έκδοση, επιδιόρθωση, συντήρηση, αντικατάσταση και απόσυρση όλης της Πυροσβεστικής εξάρτυσης και οχημάτων, ιματισμού εξαρτημάτων, ασυρμάτων, καταναλωτικών αγαθών και υδροστομίων με τα σωστά έντυπα και διαδικασίες σύμφωνα με τους κανονισμούς των αποθηκών.

    Ελέγχει τις μηνιαίες αναφορές που αποστέλλονται στο Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο που έγινε στα βιβλία αποθήκης, μητρώα απογραφής και έντυπα απογραφής όλων των Πυροσβεστικών Σταθμών. Τυχόν ελλείμματα ή ζημιές καταγγέλλονται άμεσα στο Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

    Δύο φόρες το χρόνο διεξάγει κατά τους μήνες Ιούνιο και Δεκέμβριο γενικό έλεγχο των Πυροσβεστικών Σταθμών και του Αρχηγείου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κατά τον έλεγχο επιβεβαιώνεται ότι οι καταχωρήσεις στα βιβλία αποθήκης και τα μητρώα απογραφής ήταν εξουσιοδοτημένες και υποστηρίζονται από τα ανάλογα έντυπα και ότι τα υλικά και η εξάρτηση βρίσκονται στη θέση που είναι καταχωρημένα και τα αποθέματα είναι ορθά όπως φαίνονται στα βιβλία. Μετά τον έλεγχο, ο Υπεύθυνος των αποθηκών υποβάλλει στο Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έκθεση με τις παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα του ελέγχου.


Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”