Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Γραφείο Κίνησης


    Ελέγχει και καταγράφει τις κινήσεις όλων των πυροσβεστικών και επιτελικών οχημάτων, τις εκδόσεις καυσίμων και διατηρεί αρχείο για τη συντήρηση και επιδιόρθωση των οχημάτων και της εξάρτησης.
    Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των αδειών οδήγησης κυκλοφορίας και των ασφαλειών των προσωπικών οχημάτων των πυροσβεστών.
    Επίσης εκδίδει τις υπηρεσιακές άδειες οδήγησης των νέων οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων.

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”