Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Γραφείο Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων    Το Γραφείο Τύπου έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προβολή του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”