Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Γραφείο Μελετών και Ανάπτυξης

Το Τμήμα Μελετών, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχει έδρα στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο Τμήματος και τρείς Πυροσβέστες.

Ασχολείται με πληθώρα θεμάτων, τα οποία κατηγοριοποιούνται στις πιο κάτω ενότητες:

I. Ετοιμασία, έλεγχος και αναβάθμιση Σημειώσεων Πυροσβεστολογίας, που αφορούν την εκπαίδευση των Πυροσβεστών και Τεχνολογικών Δελτίων για την χρήση και συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού και οχημάτων. Αρχειοθέτηση και έλεγχο όλων των αναφορών ανταπόκρισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (πυρκαγιές, ειδικές εξυπηρετήσεις, ψευδείς κλήσεις και ασθενοφόρων) κάθε Πυροσβεστικού Σταθμού και Πυροσβεστικού Σταθμού Υπαίθρου. Ακόμα αναλαμβάνει Μελέτες και Έρευνες για οποιαδήποτε θέματα αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
II. Οργάνωση και εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που συμμετέχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με στόχο την ανάπτυξη της και την εκπαίδευση του προσωπικού. Επιλαμβάνονται θέματα συνεργασίας με άλλες χώρες και χειρίζονται τεχνοοικονομικές πράξεις και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
III. Λειτουργία και επάνδρωση Πυροσβεστικών Σταθμών Υπαίθρου, προσλήψεις, μισθολόγιο και έλεγχος των ωρών απασχόλησης των Πυροσβεστών τους (έκτακτοι Πυροσβέστες).
Προσόντα για διορισμό Έκτακτων Πυροσβεστών.
IV. Οργάνωση και εφαρμογή Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας εντός του χώρου εργασίας (Πυροσβεστικών Σταθμών και Τμημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”