Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Περιγραφή


    Η αποστολή της Σχολής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών της Υπηρεσίας. Εκπαίδευση και επιμόρφωση που σκοπό έχει να δώσει μέσα από πραγματικές, ρεαλιστικές συνθήκες την ευκαιρία στους σπουδαστές, να έρθουν σε επαφή τόσο με τον πυροσβεστικό εξοπλισμό που διαθέτει η Υπηρεσία μας όσο και με την εξοικείωση τους στην αντιμετώπιση δύσκολων συνθηκών που θα έχουν να αντιμετωπίσουν σε περιπτώσεις σοβαρών επεισοδίων.

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”