Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Εκαιδεύσεις


  ΒΑΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
  Η Βασική εκπαίδευση των δοκίμων πυροσβεστών, έχει ως βάση την πρώτη ενημέρωση και επαφή των νεοεισερχόμενων πυροσβεστών, με την πυροσβεστική εξάρτυση και εξοπλισμό. Η εκπαίδευση αυτή δίνει στο νεοεισερχόμενο πυροσβέστη τα εχέγγυα για να μπορεί να αντιληφθεί, κατανοήσει και εμπεδώσει το έργο του πυροσβέστη και τις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του.

  ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  Η εκπαίδευση αυτή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες για τον πυροσβέστη. Η χρήση της αναπνευστικής συσκευής είναι επιβεβλημένη στα περισσότερα επεισόδια που έχει να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η Εκπαίδευση βασίζεται τόσο σε θεωρητικά μαθήματα όσο και σε πρακτική. Η πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τόσο στις εγκαταστάσεις της σχολής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όσο και σε ειδικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε εκπαιδευτικό χώρο στην Κοφίνου κοντά στις εγκαταστάσεις της Ε.Μ.Α.Κ.

  ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
  Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί το τελευταίο στάδιο εκπαίδευσης τον νεοεισερχομένων πυροσβεστών πριν την μονιμοποίηση τους. Το πρόγραμμα αυτό της εκπαίδευσης έχει σκοπό να καταστήσει τους εκπαιδευόμενους ικανότερους και αποτελεσματικότερους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους εμβαθύνοντας σε Κύριες Ενότητες της Πυροσβεστικής Τέχνης και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την πείρα που απέκτησαν στους Σταθμούς που ήταν τοποθετημένοι. Στο στάδιο αυτό η Σχολή πραγματοποιεί επισκέψεις σε εγκαταστάσεις με σκοπό την επί τόπου ενημέρωση και επαφή με το αντικείμενο της επίσκεψης.

  ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Την εκπαίδευση αυτή παρακολουθούν Υπαξιωματικοί οι οποίοι κατέχουν τον βαθμό του Λοχία ή κατέχουν τα προσόντα για προαγωγή στην θέση του Λοχία. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γίνεται σε Κύριες Επιχειρησιακές Ενότητες σε επίπεδο Λοχιών και έχει σχεδιαστεί μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων και αναγκών της Υπηρεσίας για συνεχή επαναπληροφόρηση, συντήρηση και αναβάθμιση των γνώσεων των μελών της. Σκοπό έχει να καταστήσει τους εκπαιδευόμενους ικανότερους και αποτελεσματικότερους στη διοίκηση και διαχείριση των επεισοδίων εφαρμόζοντας ορθές Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Τεχνικές.

  ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Η εκπαίδευση αυτή γίνεται σε επίπεδο Αξιωματικών από τον βαθμό του Υπαστυνόμου και πάνω. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται σε επίπεδο Διοίκησης και επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει διάφορες θεματολογίες όπως επεισόδια αντιμετώπισης χημικών, τροχαία δυστυχήματα, διασώσεις, Διοίκηση επεισοδίων κ.λ.π. Τα μαθήματα διδάσκονται από λέκτορες οι οποίοι καλούνται να διδάξουν τόσο από το εξωτερικό αλλά και από διάφορα άλλα τμήματα ή Υπηρεσίες στην Κύπρο.

  Διάφορες επανεκπαιδεύσεις πάνω σε θεματολογίες
  Επιπρόσθετα των πιο πάνω εκπαιδεύσεων γίνονται από καιρό σε καιρό επανεκπαιδεύσεις προσωπικού ανεξαρτήτως βαθμού σε διάφορες θεματολογίες όπως αυτές διδάχθηκαν σε προηγούμενες εκπαιδεύσεις ή αλλαγές οι οποίες τροποποιούν παλαιότερες οδηγίες αντιμετώπισης και χειρισμού επεισοδίων όσο αφορά την Διοίκηση των επεισοδίων αλλά και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για αντιμετώπιση τους.

Αν δεις φωτιά

Αν δεις φωτιά

Εκστρατεία Πυρ.Υπ. 
‘’ Πως ο πολίτης αντιδρά με ασφάλεια ‘’

Έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

ΠΥΡΑΣΦ

ΕΞ-ΠΥΡ

ΑΝΛΥΠΑΠ

ΠΥΡΟΣΥΝ

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Ενημέρωσέ με

«Ήρων»

“SAFED”