Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[Κανονισμός 4(1)(θ)]

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ


1. ΔΥΝΑΜΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

(α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση μέγιστης δύναμης των μυών του πήχεως για δυνατό κράτημα και έλξη αντικειμένου.

(β) ΟΡΓΑΝΑ: Ένα βαθμονομημένο μηχανικό ή ηλεκτρονικό δυναμόμετρο, τύπου Jamar, με προσαρμοζόμενη λαβή.

(γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ο εξεταζόμενος σφίγγει με το δεξί του χέρι την χειρολαβή του δυναμομέτρου, όσο πιο δυνατά μπορεί, για 2 - 3 δευτερόλεπτα, κρατώντας το δυναμόμετρο μακριά από το κορμί του και με την όψη των ενδείξεων να είναι στραμμένη προς τον εξεταστή. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ο βραχίονας και το χέρι που κρατά το δυναμόμετρο δεν πρέπει να αγγίζουν το σώμα. Επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία με το αριστερό του χέρι και στη συνέχεια καταγράφεται το άθροισμα και των δύο χεριών. Πριν από κάθε δοκιμαζόμενο και μετά από κάθε προσπάθεια, πρέπει να ελέγχεται ότι το δυναμόμετρο επαναρυθμίστηκε στο μηδέν.

(δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές για κάθε χέρι, μετά από μικρή ανάπαυση μεταξύ της 1 ης και 2ης προσπάθειας και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια σε κιλά και δέκατα του κιλού.

(ε) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

(i) Για άντρες: 90 kg
(ii) Για γυναίκες: 65 kg

2. ΔΙΠΛΩΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑΙΑ ΘΕΣΗ

(α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση της ελαστικότητας των ραχιαίων μυών, της κινητικότητας της λεκάνης και των οπίσθιων μηριαίων μυών.

(β) ΟΡΓΑΝΑ: Ένα βαθμονομημένο σε εκατοστά του μέτρου (cm) μηχανικό Ευλυγισιόμετρο.

(γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ο εξεταζόμενος κάθεται στην εδραία θέση τοποθετώντας τα πέλματα των ποδιών του (χωρίς παπούτσια) στις καθορισμένες θέσεις της συσκευής. Διπλώνει τον κορμό και εκτείνει τα χέρια του μπροστά, χωρίς να λυγίζει τα γόνατά του. Προσπαθεί να μείνει ακίνητος για δύο δευτερόλεπτα, χωρίς σπασμωδικές κινήσεις.

(δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια. Ο εξεταστής προσέχει να μην λυγίζουν τα γόνατα. Η επίδοση ορίζεται στο σημείο της βαθμονομημένης κλίμακας που μπορεί να φτάσει ο εξεταζόμενος με τις άκρες των δακτύλων του. Τα αποτελέσματα δίνονται από την κλίμακα σε εκατοστά του μέτρου (cm).

(ε) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

(i) Για άντρες: 0 cm
(ii) Για γυναίκες: 5 cm

3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ

(α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση της μέγιστης μυϊκής ισχύος και ταχυδύναμης των ποδιών και της αλτικότητας των κάτω άκρων.

(β) ΟΡΓΑΝΑ: Ηλεκτρονικός δυναμοτάπητας, τύπου Bosco.

(γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ο εξεταζόμενος ανεβαίνει πάνω στον ηλεκτρονικό δυναμοτάπητα, όπου εκτελεί ένα κατακόρυφο άλμα με ταλάντευση και με τη χρήση χεριών. Ο ηλεκτρονικός δυναμοτάπητας καταγράφει τη χρονική διάρκεια της πτήσης του άλματος και από τον χρόνο πτήσης υπολογίζεται το ύψος πτήσης και το παραγόμενο έργο και η ισχύς. Βασική προϋπόθεση είναι η θέση που πραγματοποιείται το άλμα στην απογείωση να είναι η ίδια και κατά την προσγείωση του εξεταζόμενου.

(δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές, μετά από μικρή ανάπαυση μεταξύ της 1ης και 2ης προσπάθειας, και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια σε εκατοστά και δέκατα του εκατοστού του μέτρου.

(ε) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

(i) Για άντρες: 40 cm
(ii) Για γυναίκες: 30 cm

4. ΔΡΟΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΜΕΤΡΩΝ

(α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση της ικανότητας για άμεση και γρήγορη μετακίνηση του σώματος.

(β) ΟΡΓΑΝΑ: Δύο χρονόμετρα, δύο σημαδούρες για γραμμή τερματισμού και επίπεδος χώρος μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων.

(γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Πριν από την έναρξη της δοκιμασίας πρέπει να γίνεται κατάλληλη προετοιμασία με προθέρμανση και διατατικές ασκήσεις. Κατά την εξέταση ο εξεταζόμενος βρίσκεται πίσω από τη γραμμή εκκίνησης και μετά από πρόσταγμα ξεκινά από όρθια θέση να τρέχει, χωρίς συναγωνισμό, απόσταση 30 μέτρων, όσο το δυνατό γρηγορότερα και σε ευθεία γραμμή.

(δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές, μετά από μικρή ανάπαυση μεταξύ της 1ης και 2 ης προσπάθειας και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια σε δευτερόλεπτα και δέκατα του δευτερολέπτου.

(ε) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

(i) Για άντρες: 4,5 sec
(ii) Για γυναίκες: 5,0 sec


5. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ 12 ΛΕΠΤΩΝ

(α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας σε κόπωση και της ικανότητας του οργανισμού για παραγωγή μυϊκού έργου παρατεταμένης διάρκειας.

(β) ΟΡΓΑΝΑ: Στίβος 400 μέτρων, τουλάχιστον δύο χρονόμετρα με δυνατότητα καταγραφής πολλαπλών μετρήσεων, μία σφυρίχτρα για την εκκίνηση και τον τερματισμό, δύο πινάκια, στα οποία θα είναι καταγραμμένα τα ονόματα των εξεταζομένων ανά ομάδα, μαζί με τους αριθμούς που θα φέρουν στο στήθος, καθώς και έντυπα καταγραφής των αποτελεσμάτων, στα οποία θα φαίνονται αναλυτικά οι στροφές, τις οποίες ο κάθε εξεταζόμενος διένυσε μέχρι να τερματίσει.

(γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Πριν την έναρξη της δοκιμασίας, οι εξεταζόμενοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες, τους δίνονται οι αριθμοί, τους οποίους θα πρέπει να τοποθετήσουν στο στήθος τους και, μετά από ολιγόλεπτη προθέρμανση, η πρώτη ομάδα που θα εξεταστεί καλείται να παραταχθεί στη γραμμή εκκίνησης για να ξεκινήσει η δοκιμασία. Μετά από πρόσταγμα, οι εξεταζόμενοι ξεκινούν να τρέχουν για διάρκεια 12 λεπτών και σε κάθε στροφή ενημερώνονται από τους χρονομέτρες για το ρυθμό που ακολουθούν, μέχρι τη λήξη του χρόνου των 12 λεπτών. Οι άντρες πρέπει να διανύσουν στο χρόνο των 12 λεπτών έξι (6) στροφές (2.400 μέτρα) και οι γυναίκες πέντε (5) στροφές (2.000 μέτρα). Η γραμμή εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι στο ίδιο σημείο. Όσοι εξεταζόμενοι δεν καλύψουν την προβλεπόμενη απόσταση, απορρίπτονται.

(δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται μόνο μία φορά.

(ε) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

(i) Για άντρες: 2.400 m
(ii) Για γυναίκες: 2.000 m.

6. ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ

(α) Η κλίµακα είναι από τις βασικές εξαρτύσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω του ότι χρησιµοποιείται για σκοπούς διάσωσης ατόµων και για καταπολέµηση πυρκαγιών. Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα που την χρησιµοποιούν δεν πρέπει να πάσχουν από υψοφοβία.

(β) Η µεταλλική πτυσσόµενη κλίµακα των 10.5m είναι τοποθετηµένη στον πύργο ασκήσεων του Σταθµού. Η κορυφή της επεκτείνεται τρείς βαθµίδες πάνω από το ύψος της βάσης του παραθύρου του δεύτερου ορόφου και είναι στερεωµένη και ασφαλισµένη.

(γ) Η δοκιµή των υποψηφίων για ανάβαση στην κλίµακα έχει σκοπό να διαπιστώσει αν ο υποψήφιος µπορεί να εργαστεί σε ύψος και γι’ αυτό το λόγο ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε αυτή τη δοκιµασία δεν δικαιούται να συνεχίσει την υπόλοιπη εξέταση.

(δ) Οι υποψήφιοι φέρουν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό (κράνος, στολή πυρόσβεσης, γάντια, ποδίνες).

(ε) Αρχικά γίνεται επίδειξη από τον εκπαιδευτή του τρόπου ανάβασης και κατάβασης στην κλίµακα, καθώς επίσης ο τρόπος που εκτελείται η ποδολαβή στην κλίµακα. Ο υποψήφιος εκτελεί την ποδολαβή στις πρώτες βαθµίδες για σκοπούς εκµάθησης της και διορθώνεται, αν χρειαστεί, από τα ειδικά εκπαιδευµένα µέλη της Πυροσβεστικής που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης.

(στ) Ακολούθως, ο υποψήφιος, αφού ασφαλιστεί, καλείται να ανεβεί στα 2/3 του µήκους της πτυσσόµενης κλίµακας και να εκτελέσει την ποδολαβή.

(ζ) Στη συνέχεια, θα του ζητηθεί να αποµακρύνει τα χέρια του από την κλίµακα, ανοίγοντας τα δύο του χέρια στο ύψος των ώµων του, µακριά από την κλίµακα, να κλίνει προς τα πίσω, να κοιτάξει προς τα κάτω στον Αξιωµατικό Αξιολόγησης και να αναγνωρίσει ένα σύµβολο ή αριθµό που θα του υποδειχθεί από το έδαφος.

(η) Ακολούθως, o υποψήφιος κατεβαίνει µε τον ορθό τρόπο.

(θ) Ο υποψήφιος πρέπει να ολοκληρώσει την δοκιμασία εντός τεσσάρων (4) λεπτών.

(ι) Οι υποψήφιοι πρέπει να διορθώνονται, εάν είναι αναγκαίο από τα ειδικά εκπαιδευµένα µέλη της Πυροσβεστικής που βοηθούν την Επιτροπή Επιλογής στις διαδικασίες αξιολόγησης.

7. ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

(α) Το Μέλος για να φέρει σε πέρας την αποστολή του είναι απαραίτητο να είναι χειριστής Αναπνευστικής Συσκευής, αφού καλείται να ανταποκριθεί σε:

(i) Πυρκαγιές σε κτίρια - εργοστάσια·
(ii) Πυρκαγιές σε πλοία·
(iii) Πυρκαγιές σε αεροπλάνα·
(iv) Επεισόδια αντιµετώπισης χηµικών υλικών·
(v) Εργατικά ατυχήµατα·
(vi) ∆ιασώσεις από λάκκους·
(vii) ∆ιασώσεις από υπονόµους·
(viii) ∆ιασώσεις από σεισµούς·
(ix) Σε χώρους όπου η ατµόσφαιρα δεν είναι αναπνεύσιµη, καθώς επίσης όπου οι συνθήκες είναι δύσκολες και επικίνδυνες για την υγεία λόγω έλλειψης οξυγόνου ή σε περιβάλλον που περιέχει υψηλό ποσοστό επιβλαβών αερίων και τοξικών ουσιών.

(β) Το Μέλος όταν ανταποκρίνεται για κατάσβεση πυρκαγιάς ή/και διάσωση στα πιο πάνω επεισόδια είναι αναγκασµένο να εργαστεί σε συνθήκες, κατά τις οποίες δεν υπάρχει ορατότητα λόγω των καπνών και του σκότους. Πολλές φορές απαιτείται να είναι ικανό να κινηθεί σε στενούς και περιορισµένους χώρους µε ορατότητα «0» µαζί µε αναπνευστική συσκευή, χρησιµοποιώντας µόνο την αίσθηση της αφής και της ακοής. Επιπλέον, όταν ανταποκρίνεται σε επεισόδια αντιµετώπισης επικίνδυνων χηµικών υλικών πρέπει να φέρει τη στολή αντιµετώπισης χηµικών υλικών µαζί µε αναπνευστική συσκευή. Λόγω του ότι η στολή κλείνει αεροστεγώς, τα άτοµα που πάσχουν από κλειστοφοβία δεν µπορούν να την χρησιµοποιήσουν και να εργαστούν σε τέτοιου είδους επεισόδια.

(γ) Συνεπώς, όλο το προσωπικό της Πυροσβεστικής απαιτείται να εκπαιδευτεί και πρακτικά στη χρήση αναπνευστικών συσκευών κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες, όπως αυτές που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Γι’ αυτό, οι φέροντες αναπνευστικές συσκευές πρέπει να εκπαιδευτούν τόσο σε υψηλές θερµοκρασίες µε συνθήκες καπνού, όσο και σε στενούς και περιορισµένους χώρους µε ορατότητα «0». Ο Πυροσβέστης εκπαιδεύεται να περνά µέσα από στενούς και περιορισµένους χώρους για διάσωση ανθρώπινης ζωής. Η διέλευση γίνεται µε Αναπνευστική Συσκευή διά µέσου στενού περάσµατος διαστάσεων 40cm X 50cm και χωρίς την Αναπνευστική Συσκευή δια µέσου στενού περάσµατος διαστάσεων 25cm X 40cm.

(δ) Είναι απαραίτητο για κάποιον που επιχειρεί σε επεισόδιο, στο οποίο απαιτείται η χρήση Αναπνευστικής Συσκευής, να µην πάσχει από κλειστοφοβία.

(ε) Η δοκιµασία χρήσης αναπνευστικής συσκευής σε κλειστό χώρο στοχεύει στην αξιολόγηση της αυτοπεποίθησης, ευκινησίας και τις δεξιότητες προσανατολισµού του υποψηφίου σε κλειστούς και περιορισµένους χώρους, για αυτό ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε αυτή τη δοκιµασία δεν δικαιούται να συνεχίσει την υπόλοιπη εξέταση.

(στ) Οι υποψήφιοι φέρουν Προσωπικό Προστατευτικό Εξοπλισµό (κράνος, στολή πυρόσβεσης, γάντια, ποδίνες) και προσωπίδα της Αναπνευστικής Συσκευής καλυµµένη και θα πρέπει να-

(i) διανύσουν µια διαδροµή σε όρθια θέση και ακολούθως σε γονατιστή θέση µέσα από περιορι- σµένους χώρους χωρίς να βλέπουν·

(ιι) διανύσουν µια διαδροµή µέσα σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα τριών (3) λεπτών.

8. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 10.5m.

(α) Η κλίµακα είναι από τις πιο βασικές εξαρτύσεις του Πυροσβέστη. Τοποθετώντας την κλίµακα στην κατάλληλη θέση, εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση στο κτίριο για σκοπούς διάσωσης και καταπολέµησης της πυρκαγιάς. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της κλίµακας είναι ότι ο Πυροσβέστης µπορεί να την χρησιµοποιήσει σε δύσκολες και διαφορετικές θέσεις, είτε οριζόντια είτε κάθετα.

(β) Στην Πυροσβεστική χρησιµοποιούνται κυρίως δύο διαφορετικά είδη κλιµάκων, η πτυσσόµενη µεταλλική κλίµακα αλουµινίου 4.30m και η πτυσσόµενη µεταλλική κλίµακα κράµατος αλουµινίου 10.5m, η οποία έχει περίπου συνολικό βάρος 55 κιλά.

(γ) Η ανύψωση της κλίµακας των 10.5m κατακόρυφα γίνεται για σκοπούς εισόδου σε ένα ψηλό κτίριο και γίνεται συνήθως από τρία ή τέσσερα άτοµα λόγω του µεγάλου βάρους που έχει η κλίµακα.

(δ) Αυτή η δοκιμασία πιστοποιεί τις ατοµικές σωµατικές απαιτήσεις που χρειάζονται για την ανύψωση της κεφαλής της κλίµακας 10.5m πάνω στο κτίριο και αξιολογεί τη µυϊκή δύναµη των άνω και κάτω άκρων του υποψήφιου.

(ε) Για να ολοκληρωθεί µε επιτυχία η δοκιμασία, ο εξεταζόµενος πρέπει να ανυψώσει βάρος 15 κιλών σε ύψος 1.9m σε προσοµοιωτή κλίµακας.