Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Παρακολουθήστε ένα αφιέρωμα για τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αεροδρομίου Λάρνακας.
Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο