Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Τελείωσε αισίως και η τρίτη εβδομάδα ταχύριθμης εκπαίδευσης των Δοκιμών πυροσβεστών στη Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπό την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Οι Δόκιμοι πυροσβέστες μας πέραν των θεωρητικών μαθημάτων, εκπαιδεύτηκαν αυτή την εβδομάδα στις ασκήσεις κλίμακας, χρήση πυροσβεστήρων και χρήση εργαλείων