Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Εκπαίδευση και ανταλλαγή γνώσεων μελών της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου με εκπαιδευτές συναδέλφους της 3ης ΕΜΑΚ Ελλάδος- Κρήτης στην Κρήτη . Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε σε αντικείμενα ορειβατικών διασώσεων (Φαρράγια, Σπηλιές ,Κρημνούς).
Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό βίντεο