Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου


Η Επαρχία Λευκωσίας καλύπτεται με τέσσερις πυροσβεστικούς Σταθμούς πόλεως και τέσσερις Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου. Οι σταθμοί πόλεως επανδρώνονται ολόκληρο το 24ωρο και ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιαδήποτε κλήση για βοήθεια.
Πυροσβεστικός Σταθμός Πύλης Πάφου
Διεύθυνση: Ρηγαίνης 81-83, Λευκωσία (δίπλα από την Αστυνομία Πύλης Πάφου)
Είναι ο πρώτος Πυροσβεστικός Σταθμός που λειτούργησε στην Λευκωσία. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1951. Ο σταθμός καλύπτει κυρίως την εντός των τειχών περιοχή της ελεύθερης Λευκωσίας γι αυτό και διαθέτει ειδικά κατασκευασμένα οχήματα μικρότερου μεγέθους από αυτά άλλων Σταθμών. Η περιοχή που καλύπτει ο Σταθμός, περιλαμβάνει μία μεγάλη έκταση της νεκρής ζώνης, η οποία περιλαμβάνει τόσο πεδινή, όσο και ημιορεινή περιοχή, μεγάλες βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές, καθώς και εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας της ΑΗΚ, ΑΤΗΚ και της Κρατικής μηχανής.